Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje kozmetičkih proizvoda

Datum: 07.07.2021, Srijeda
NN br. 77/2021

Odlukom o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara, loma i tehnološkog manjka u proizvodnji kozmetičkih proizvoda utvrđuje se, na temelju iskustava struke, dopuštena visina manjka koja ne podliježe oporezivanju.

Ova Odluka stupa na snagu 15. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise