Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Datum: 14.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 139/2020

Odlukom se utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise