Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Datum: 28.12.2022, Srijeda
NN br. 154/2022

Odlukom se utvrđuje način financiranja Hrvatske gospodarske komore (dalje: Komora), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Detaljnije o obveznicima plaćanja članarine, visine mjesečne članarine i mogućim oslobođenjima može se pročitati u prilogu časopisu RRiF br. 1/23. – Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2022. godinu za poduzetnike, str. 16.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise