Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini

Datum: 22.02.2012, Srijeda
NN br. 21/2012

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore u 2012.godini, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore, te tijelo ovlašteno za nadzor nad obračunom i naplatom obveza utvrđenih Odlukom.

Ova odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise