Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2011. godini

Datum: 27.12.2010, Ponedjeljak
NN br. 146/2010

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore u 2011., izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad obračunom i naplatom obveza utvrđenih Odlukom.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise