Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Datum: 28.12.2022, Srijeda
NN br. 154/2022

Gradu Dugom Selu pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (9 % - kao i ranije)
  2. porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise