Odluka o gradskim porezima Grada Karlovca

Datum: 07.07.2011, Četvrtak
NN br. 77/2011

Ovom Odlukom propisuju se sljedeći gradski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor i
4. Porez na tvrtku ili naziv.

Ova Odluka stupa na 15. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise