Odluka o gradskim porezima Grada Županje

Datum: 14.12.2022, Srijeda
NN br. 146/2022

Prema ovoj Odluci Grad Županja uvodi i naplaćuje samo prirez porezu na dohodak (9 %). Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise