Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Bistra

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Izmijenjene su pojedine odredbe Odluke o porezima Općine Bistra (Sl. gl. Općine Bistra, br. 2/17., 5/17. i 1/21.). Prirez porezu na dohodak ostao je isti i plaće po stopi od 10 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise