Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 750.000.000,00 eura

Datum: 07.07.2011, Četvrtak
NN br. 77/2011

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2011., RH se zadužila izdavanjem euroobveznica u svoti od 750.000.000,00 eura.

Te se obveznice izdaju po cijeni od 98,60% nominalne svote. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,875% godišnje, uz prinos do dospijeća od 6,127%. Dan dospijeća obveznica je 9. srpnja 2018.

Obveznice se uplaćuju 8. srpnja 2011., a kamata po obveznicama isplaćivat će se jednom godišnje počevši od 9. srpnja 2012., a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice će plasirati voditelji izdanja Deutsche Bank A.G. London Branch, HSBC Bank Plc. i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, te Erste Group Bank A.G. i Raiffeisen Bank International A.G.

Ova Odluka stupa na snagu 7. srpnja 2011.

Povratak na nove propise