Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje

Datum: 17.09.2021, Petak
NN br. 101/2021

Odlukom se ispravljaju pojedine odredbe Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (Nar. nov., br. 9/21. i Sl. vjesnik, br. 3/21.). Odlukom se ne mijenjaju dosadašnje odredbe u vezi naplate lokalnih poreza Grada Petrinje.

Ova Odluka stupa na snagu 25. rujna 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise