Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Vinkovaca

Datum: 01.01.2012, Nedjelja
NN br. 1/2012

Čl 6. Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. 142/08.) mijenja se i glasi: Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 13%.

Ova Odluka stupa na snagu 9. siječnja 2012.

Povratak na nove propise