Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Datum: 25.09.2020, Petak
NN br. 105/2020

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 86/15.).

Ova Odluka počinje se primjenjivati za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili kasnije, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise