Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Sračinec

Datum: 04.01.2023, Srijeda
NN br. 2/2023

Snižena je stopa poreza na potrošnju s 3 % na 2 % te su provedena usklađenja svota poreza na korištenje javnih površina na području Općine Sračinec zbog uvođenja eura.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise