Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Datum: 28.02.2020, Petak
NN br. 22/2020

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19. i 104/19.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise