Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Crikvenice

Datum: 06.12.2019, Petak
NN br. 119/2019

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Crikvenice (Nar. nov., RH br. 121/17. i Službene novine Grada Crikvenice br. 38/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 14. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise