Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića

Datum: 09.12.2022, Petak
NN br. 144/2022

Odlukom je uveden porez na potrošnju na području Grada Zaprešića u visini od 2,5 %.

Osim toga, provedeno je usklađenje svota zbog uvođenja eura.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise