Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Datum: 04.03.2020, Srijeda
NN br. 24/2020

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke (Nar. nov., br. 124/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 7. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise