Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

Datum: 12.05.2023, Petak
NN br. 51/2023

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o primicima radnika (Nar. nov., br. 31/17. – 145/21.).

Ova Odluka stupa na snagu 20. svibnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise