Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Datum: 09.11.2020, Ponedjeljak
NN br. 122/2020

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju (Nar. nov., br. 85/18., 47/19., 14/20. i 53/20.).

Posljednje izvješće »Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AA)« i »Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AF i AN)« u skladu s Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju (Nar. nov., br. 85/18., 47/19., 14/20. i 53/20.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2020., i to u sljedećim rokovima:

  1. nerevidirano izvješće najkasnije do 11. veljače 2021.
  2. revidirano izvješće najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2020.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise