Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Datum: 27.12.2010, Ponedjeljak
NN br. 146/2010

Ovom odlukom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (Nar. nov., br. 35/10. i 95/10.).

Ova Odluka stupa na snagu 27. prosinca 2010., osim pojedinih odredbi članaka koje stupaju na snagu 31. siječnja 2011. i 31. ožujka 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise