Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Datum: 03.06.2020, Srijeda
NN br. 65/2020

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 51/19., 69/19., 75/19. – ispravak, 97/19., 122/19. i 40/20.).

Ova Odluka stupa na snagu 18. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise