Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

Datum: 17.12.2010, Petak
NN br. 142/2010

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske poljoprivredne komore (Nar. nov., br. 24/10. i 31/10.) mogu se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise