Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Pula – Pola

Datum: 31.12.2020, Četvrtak
NN br. 148/2020

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o lokalnim porezima Grada Pula – Pola (Nar. nov., br. 60/17. i 126/17.).

Ova Odluka stupa na snagu 8. siječnja 2021., a primjenjuje se od 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise