Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Datum: 21.12.2022, Srijeda
NN br. 150/2022

U Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 86/15., 105/20. i 9/21. – ispravak) u Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 1 – Financijski izvještaji, iza točke 1.46. dodaje se točka 1.46.a koja glasi:

»1.46.a Izuzeća od primjene odredbi o obveznim objavljivanjima koja su za mikro i male poduzetnike propisana drugim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja nemaju utjecaja na odredbe o obveznim objavljivanjima za mikro i male poduzetnike iz ovoga Standarda.«.

Osim toga, provedeni su ispravci određenih pogrešaka.

Ova Odluka stupa na snagu 29. prosinca 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise