Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Datum: 11.09.2020, Petak
NN br. 101/2020

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 85/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 19. rujna 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise