Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova

Datum: 05.06.2020, Petak
NN br. 66/2020

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o gradskim porezima Grada Valpova (Sl. glasnik Grada Valpova br. 06/17. i 11/18.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise