Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini

Datum: 17.10.2012, Srijeda
NN br. 114/2012

Ovom Odlukom izmijenjene su pojedine odredbe Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini (Nar. nov., br. 52/12.).

Ova Odluka stupa na snagu 17. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise