Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Datum: 27.05.2011, Petak
NN br. 58/2011

U Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 30/08. i 4/09.), u Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 9 – Financijska imovina, t. 9.4. f) se briše, a dosadašnja t. 9.4. g) postaje t. 9.4. f).

Ova Odluka stupa na snagu 4. lipnja 2011.

Povratak na nove propise