Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Petlovac

Datum: 10.03.2021, Srijeda
NN br. 24/2021

Odlukom je ukinut porez na potrošnju na području Općine Petlovac.

Ova Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine.

Povratak na nove propise