Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Luka

Datum: 12.05.2021, Srijeda
NN br. 51/2021

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o općinskim porezima Općine Luka (Nar. nov., br. 98/19.).

Visina prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nije promijenjena.

Ova Odluka stupa na snagu 20. svibnja 2021. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. lipnja 2021. godine. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise