Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije

Datum: 21.04.2021, Srijeda
NN br. 42/2021

Odlukom je ukinut prirez porezu na dohodak za Grad Opatiju.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. svibnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise