Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

Datum: 08.05.2020, Petak
NN br. 55/2020

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o porezima Grada Požege (Nar. nov., br. 68/17. i 2/18. i Službene novine Grada Požege, br. 11/17. i 17/17. – u nastavku teksta: Odluka).

U članku 5. stavku 1. Odluke, stopa od: »10%«, zamjenjuje se stopom od: »7%«.

U članku 10. stavku 1. Odluke, stopa od: »3%« zamjenjuje se stopom od: »1%«.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2020., osim odredbi o prirezu na dohodak koji stupa na snagu 1. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Odredba o izmjeni poreza na potrošnju primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise