Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

Datum: 30.11.2022, Srijeda
NN br. 139/2022

Odlukom je ukinut porez na kuće za odmor na području Grada Požege.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise