Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda

Datum: 19.02.2021, Petak
NN br. 17/2021

Visina prireza porezu na dohodak nije promijenjena, a porez na potrošnju i dalje se na plaća.

Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise