Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Splita

Datum: 10.11.2021, Srijeda
NN br. 120/2021

Odlukom se smanjuje prirez porezu na dohodak na stopu od 9 % i ukida se porez na potrošnju. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Povratak na nove propise