Odluka o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija

Datum: 19.09.2022, Ponedjeljak
NN br. 108/2022

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija (Nar. nov., br. 30/17.) zbog uvođenja eura i ispravka Upute o načinu primjene ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu 27. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise