Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Datum: 18.07.2022, Ponedjeljak
NN br. 83/2022

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanja (Nar. nov., br. 101/19. – 51/22.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise