Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog

Datum: 24.03.2021, Srijeda
NN br. 29/2021

Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Imotskog (Sl. gl. Grada Imotskog br. 3/17. – 14/20.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise