Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Benkovca

Datum: 19.11.2021, Petak
NN br. 124/2021

Odlukom se usklađuje naziv upravnog odjela koji donosi rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor. Prema izmjeni to je sada Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

Ova Odluka stupa na snagu 27. studenoga 2021. godine.

Povratak na nove propise