Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Pazina

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

Provedena su usklađenja svota poreza na korištenje javnih površina na području Grada Pazina zbog uvođenja eura. Ostale odredbe nisu mijenjane.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise