Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera

Datum: 15.10.2021, Petak
NN br. 112/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera (Nar. nov., br. 5/18.) u dijelu poreza na kuće za odmor.

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise