Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Datum: 15.02.2012, Srijeda
NN br. 18/2012

Ovom Odlukom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 59/08., 17/09., 23/09. i 30/11.).

Ova Odluka stupa na snagu 15. veljače 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise