Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 06.05.2020, Srijeda
NN br. 54/2020

U Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 51/20.) u točki III. stavku 1. podstavku 6. riječi: »saloni za masažu« i zarez brišu se.

Ova Odluka stupa na snagu 6. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise