Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 08.05.2020, Petak
NN br. 55/2020

U Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 51/20. i 54/20.) u točki III. stavku 1. podstavku 10. riječi: »autoškola i« brišu se.

Ova Odluka stupa na snagu 8. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise