Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

Datum: 03.07.2020, Petak
NN br. 77/2020

U Odluci o općinskim porezima (Nar. Nov., br. 69/17., Službeni glasnik br. 5/17., 11/17.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 4 % od utvrđene osnovice.«

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2020. godine.

Povratak na nove propise