Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Visoko

Datum: 07.04.2021, Srijeda
NN br. 36/2021

Izmijenjene su pojedine odredbe Odluke o općinskim porezima Općine Visoko (Sl. vjesnik Varaždinske županije br. 94/20. i 2/21.).

Stopa prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nije promijenjena.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise