Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Đurđenovac

Datum: 29.10.2021, Petak
NN br. 117/2021

Odlukom se uređuje tijelo za razrez i naplatu poreza na korištenje javnih površina. Prema odluci to vrši Općina Đurđenovac, Jedinstveni upravni odjel.

Odluka stupa na snagu 6. studenoga 2021. godine.

Povratak na nove propise