Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka

Datum: 24.03.2021, Srijeda
NN br. 29/2021

Odlukom o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka smanjuje se prirez porezu na dohodak s 10 % na 5 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2021. godine.

Povratak na nove propise