Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Šibenika

Datum: 23.04.2021, Petak
NN br. 43/2021

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Šibenika.

Prirez porezu na dohodak za Grad Šibenik nije promijenjen.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2021., a može se vidjeti na ovdje.

Povratak na nove propise